"Tanzania: Taifa la Simba" inaonyesha faida za uhifadhi wa kijamii